Vejledninger til www.aktivigreve.dk til foreninger og aftenskoler

 

Idræts- og fritidspuljer

Retningslinjer Idrætspulje

Retningslinjer Fritidspulje

 

Talent- og elitestøtte

Retningslinjer talent- og elitestøtte

 

Træner-, leder-, lærerkurser

Vejledning til træner-, leder-, lærerkursus ansøgning

 

Partnerskaber

Retningslinjer Partnerskab

Vejledning til ansøgning om Partnerskab

 

Tilskud til handicapaktiviteter

Retningslinjer for tilskud til handicapaktiviteter

Vejledning ansøgning om tilskud til handicapaktiviteter 

 

Booking af lokaler og udendørsanlæg

Vejledning til at søge sæsontider

Vejledning til genansøgning af sæsontider

Vejledning til redigering og annullering af booking

Vejledning til at søge særarrangementer

Retningslinjer for udlån af lokaler og udendørsanlæg i Greve Kommune

 

Lokaletilskud

Vejledning til ansøgning om lokaletilskud

Lokaletilskud: Liste over hvilke udgifter der kan søges til drift og ordinær vedligehold ved ansøgning om lokaletilskud

 

Regnskab

Vejledning til upload af regnskab

 

Aftenskoler

Vejledning til aftenskoler regnskab og afrapportering

Vejledning til aftenskoler undervisningstilskud
 

Andre dokumenter

Greveordningen (januar 2020) Godkendelse og tilskudsmuligheder for folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Greve Kommune.

Retningslinjer ved lån af Greve Borgerhus 

Retningslinjer for udleje af overskudskapacitet i kommunale ejendomme med tilhørende udearealer

Facilitetsstrategi for Greve Kommune 2019-2022

Foreningsguiden - En håndbog for frivillige ledere og bestyrelser

 

Børneattest

Alle foreninger, der arbejder med børn og unge under 15 år, skal indhente børneattester på personer, der er i direkte kontakt med børn. Det er en betingelse, at folkeoplysende foreninger skal afgive erklæring om, at foreningen indhenter børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver, skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Dette gælder, uanset om der er tale om lønnet eller ulønnet personale. Erklæringen er et lovkrav, og skal afgives én gang årligt for at kunne få tilskud eller låne lokaler.

Erklæringen rummer en løbende forpligtelse gennem hele tilskudsåret for foreningerne til at indhente børneattester.

Pligten til at afgive erklæring gælder også, selvom foreningen på tidspunktet for erklæringen ikke ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have kontakt med børn under 15 år. Det gælder også personer, der som led i udførelsen af deres opgaver, færdes blandt børn under 15, år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn.

Foreninger, der ikke ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, pålægges ikke med erklæringen nogen forpligtelser i relation til indhentelse af børneattester. Erklæringen går i dette tilfælde alene på, at foreningen er indforstået med, at der skal indhentes børneattester, såfremt foreningens aktiviteter ændres således at dette vil være påkrævet i henhold til Folkeoplysningsloven og Børneattestloven.

Erklæringen afgives ved at logge på www.aktivigreve.dk. Under "min Profil" vælges "Rediger oplysninger", og nederst på siden sættes flueben i "Erklæring om børneattest".

 

Nyttige links

Danmarks Idrætsforbund

DGI