Vejledninger til www.aktivigreve.dk til foreninger og aftenskoler

Vejledning til træner-, leder-, lærerkursus ansøgning

Vejledning til upload af regnskab

Vejledning til at søge sæsontider

Vejledning til genansøgning af sæsontider

Vejledning til aftenskoler regnskab og afrapportering

Vejledning til aftenskoler undervisningstilskud

Vejledning til ansøgning om lokaletilskud

Vejledning til ansøgning om partnerskab

Vejledning til redigering og annullering af booking

 

Andre dokumenter

Greveordningen (januar 2020) Godkendelse og tilskudsmuligheder for folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Greve Kommune.

Retningslinjer for udlån af lokaler og udendørsanlæg i Greve Kommune

Retningslinjer ved lån af Greve Borgerhus 

Retningslinjer for udleje af overskudskapacitet i kommunale ejendomme med tilhørende udearealer

Facilitetsstrategi for Greve Kommune 2019-2022

Lokaletilskud: Liste over hvilke udgifter der kan søges til drift og ordinær vedligehold ved ansøgning om lokaletilskud

Foreningsguiden - En håndbog for frivillige ledere og bestyrelser

 

Børneattest

Alle folkeoplysende foreninger samt andre foreninger, der modtager tilskud eller låner lokaler af Greve Kommune skal afgive erklæring på, at I indhenter børneattester for alle, der arbejder med unge under 15 år. Erklæringen er et lovkrav, og skal afgives én gang årligt for at kunne få tilskud eller låne lokaler. Erklæringen afgives ved at logge på www.aktivigreve.dk. Under "min Profil" vælges "Rediger oplysninger", og nederst på siden sættes flueben i "Erklæring om børneattest".

 

Corona retningslinjer

Se gældende corona retningslinjer for foreninger i Greve Kommune her

 

Nyttige links

Danmarks Idrætsforbund

DGI