Kulturpulje – vær med til at sætte gang i det lokale kunst- og kulturliv

Har I en god idé til et lokalt kulturarrangement eller kunstbegivenhed, så kan I søge om en underskudsgaranti.
 
Det er både private, selvorganiserede grupper såvel som foreninger der kan søge, initiativet skal blot være åbent for alle. Der kan søges om at få dækket underskud på op til halvdelen af udgifterne til initiativet dog maksimum 4.000 kr. pr. ansøgning.
 
For at få en underskudsgaranti skal følgende vilkår opfyldes
  • Initiativet skal være åbent for alle borgere i Greve Kommune og afholdes i Greve Kommune.  
  • Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af arrangementet samt budget og oplysninger om den/de ansvarlige.
  • Efter arrangementets afholdelse skal der udfyldes et afrapporteringsskema og regnskab.
 
Ansøgning
Der ansøges efter først til mølle-princippet og ansøgningerne vurderes løbende. Kultur- og fritidsadministrationen skal dog modtage din ansøgning tidligst fire måneder for og senest to uger før arrangementets afholdelse.
Når du ansøger, skal du sende en mail til kulturogfritid@greve.dk, hvor du beskriver initiativet og besvarer følgende punkter:
  •  Hvem ansøger og står for at afholde arrangementet (navn, adresse, telefon og mail)?
  • Har den ansvarlige ansøger (person eller forening) et CVR-nummer eller skal underskudsgarantien udbetales til personligt CPR-nummer? CVR eller CPR nummer angives i forbindelse med afrapportering.
  •  Beskriv arrangementet kort, herunder hvor og hvornår arrangementet afholdes.
  • Redegør for arrangementets budget og hvilket beløb der ansøges om til underskudsgarant.
  •  Hvad er formålet med arrangementet?
  • Er arrangementet åbent for alle? – og hvem er den primære målgruppe?
 
Udbetaling af underskudsgaranti
Underskudsgarantien udbetales efter arrangementets afholdelse og når kultur- og fritidsadministrationen har modtaget et udfyldt afrapporteringsskema samt regnskab. Underskudsgarantien udbetales kun, hvis initiativet er gennemført.
 
Ved spørgsmål skriv til kulturogfritid@greve.dk
 
 
Puljen udbydes årligt og efter først-til-mølle princippet. Puljen er på ca. 30.000 kr.