Tune IF E-sport

Beskrivelse

Foreningsoplysninger

Tune IF E-sport

Skolegade 10

4030 Tune 

Tlf.:

Email:esport@tune-if.dk

Hjemmeside:https://tune-if.dk/afdelinger/e-sport/indhold/forside/

CVR nr.:25043510

Aktiviteter

Kontaktperson

Foreningsdokumenter

Kort