Zonta Greve

Beskrivelse

Zonta Greve er et lokalt netværk af kvinder, der er engageret i og arbejder for at opfylde Zontas internationale formål: “Advancing the Status of Women Worldwide” (Forbedring af status for kvinder over hele verden).

Vi er kvinder med forskellige baggrunde og erhverv. Sammen er vi et bredt team med forskellige kompetencer og interesser. Vi mødes, netværker, udvider horisonten og samarbejder om aktiviteter, der skaber et overskud, der kan bruges til at forbedre kvinders muligheder lokalt, nationalt og internationalt.

Klubmøderne

Vi holder klubmøde den anden onsdag i hver måned undtagen juli og august. Klubmøderne er en blanding af virksomhedsbesøg, gæsteforedrag, debat og klubanliggender. Hjemmemøderne foregår gerne i Aktivitetshuset Olsbækken kl. 19-22. Vi nyder lidt kaffe og kage sammen med aftenens program med inspirerende samvær, ideudvikling og aktuelle Zonta-aktiviteter.

Udvalgsarbejdet

Som medlem af Zonta bliver du medlem af bestyrelsen eller et udvalg – alt efter dine interesser. Du kan fx være med til at arrangere programet, planlægge indsamlinger til donationer, starte nye projekter eller finde nye medlemmer. Udvalgene giver medlemmerne mulighed for at lære mere om hinanden. På vores medlemsmøder arbejder vi med opgaver i de enkelte udvalg.

Hvad koster det at være medlem?

Medlemskabet koster p.t.1500 kr. årligt plus 500 kr. årligt til rejsekassen. Vi betaler 25 kr. pr. medlemsmøde til kaffekassen. Vi spiser sammen et par gange om året, hvor vi hver især betaler for mad og drikke.

Deltag i et klubmøde

Hvis du har lyst til at høre nærmere om at blive medlem, er du velkommen til at kontakte os og evt. deltage i et par klubmøder.

Foreningsoplysninger

Zonta Greve

Greve Borgerhus

2670 Greve 

Tlf.:30791079

Email:ebba.nr@gmail.com

Hjemmeside:greve.zonta.dk

CVR nr.:37769207

Aktiviteter

Kontaktperson

Foreningsdokumenter

Kort