Tune Ungdomscenter (TUC)

Beskrivelse

Foreningsoplysninger

Tune Ungdomscenter (TUC)

Lundegårdshegnet 13, Tune

2670 Greve 

Tlf.:46138378

Email:tuc@greve.dk

Hjemmeside:www.greve.dk/Klubberne/Tune.aspx

CVR nr.:

Aktiviteter

Kontaktperson

Foreningsdokumenter

Kort