MTB Hedeland

Beskrivelse

MTB Hedeland er en forening bestående af følgende fire foreninger: Tune IF Cykelmotion, Roskilde Mountainbike Klub, Hedehusene Fløng Mountainbike Klub og Vindinge IF MTB. MTB Hedeland organiserer på vegne af de fire klubber arbejde med at bygge og vedligeholde mountainbike spor i Hedeland. Det sker i tæt samarbejde med Hedeland I/S og de tre kommuner som ejer Hedeland; Greve, Høje Taastrup og Roskilde kommuner. 

Hver klub har op til tre bestyrelsesposter i MTB Hedeland, med ligelig stemmeret, og således er foreningen demokratisk opbygget. 

Vores visionsplan for arbejdet er vedtaget af Hedelands bestyrelse og arbejdet er godt i gang, men kommer til at tage en del år. 

Under MTB Hedeland findes Hedeland Sporbyggerlaug, som er dem der bygger i praksis. 

Både MTB Hedeland og Hedeland Sporbyggerlaug kan følges på Facebook. 

Foreningsoplysninger

MTB Hedeland

2670 Greve 

Tlf.:21860800

Email:henrikjappe@me.com

Hjemmeside:https://www.facebook.com/MTB-Hedeland-1441455795888511/

CVR nr.:38339729

Aktiviteter

  • Cykling
  • Fritidsliv til Alle
  • Politisk arbejde
  • Socialt arbejde

Kontaktperson

Foreningsdokumenter

  • Vedtægter nye sommer 2021 vedtaget 23082021.docx 13-10-2021 08:30 Åbn
  • Vedtægter nye sommer 2021 vedtaget 23082021.pages 22-09-2021 08:00 Åbn

Kort