Frist for ansøgning om særarrangementer den 1. april 2021

Oprettet: 03.03.2021

Foreninger der planlægger at afvikle særarrangementer i sæson 2021/2022 bedes udfylde og fremsende dette skema til kulturogfritid@greve.dk. Frist for ansøgning er den 1. april 2021.

Særarrangementer defineres som større enkeltstående arrangementer med mange deltagere og/eller bred publikumsinteresse. Ligeledes defineres officielle turneringskampe og officielle mesterskaber som særarrangementer. For nærmere definition af særarrangementer henvises til Retningslinjer for udlån af lokaler og udendørsanlæg.