Delvis genåbning af foreningslivet – udendørs aktiviteter grupper op til 25 personer

Oprettet: 26.02.2021

Dette indlæg skal ses i forlængelse af, at myndighederne har meldt ud, at udendørs idræts- og foreningsliv kan genoptages fra mandag den 1. marts 2021.

Det er vi naturligvis glade for i Greve Kommune. Vi glæder os til at se alle foreningerne komme i gang – både for de sociale fællesskaber og for folkesundheden.

 

De overordnede meldinger er:

 • Organiseret foreningsliv må lave udendørsaktiviteter

 • Der må være maksimalt 25 deltager i hver gruppe inklusiv trænere

 • Det gælder for alle aldersgrupper

 • Hver gruppe skal have sin egen træner. Hvis flere grupper er til stede på samme tid, må en instruktør eller træner kun have ansvaret for aktiviteterne i én af grupperne.

 • Der må gerne arrangeres træning for flere grupper på det samme idrætsanlæg samtidig. Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne – mindst to meters afstand og det skal være tydeligt afgrænset (fx ved snore, kegler eller kridt)

 • Der er IKKE krav om at man skal have en coronatest for at kunne deltage i foreningsaktivitet. Men deltagerne skal være raske og symptomfri.

 • Foreningernes formænd, bestyrelser og trænere har ansvaret for at overholde det respektive forbunds retningslinjer for aktiviteterne.

 

Hvor kan vi lave udendørs aktiviteter?

Nogen foreninger vil naturligt have et sted at udøve sin idræt på – fx atletik og fodbold. Andre som normalt ville være indendørs på denne årstid vil måske overveje at lave aktiviteter udendørs i stedet for. Det er op til den enkelte forening, hvad der kan give mening for at få sat gang i fællesskaberne og den fysiske aktivitet igen.

Ud over at man kan benytte stisystemer, skov og strand til fælles aktiviteter, så har vi nogle idéer:

 • Bag Greve svømmehal er der to asfalterede arealer, hvor der kan tændes lys. Der er ikke opsat nogen former for mål eller særlig opstregning.

 • Den udendørs multibane ved Greve idrætscenter (kan bookes via www.aktivigreve.dk)

 • Vi åbner helt ekstraordinært for, at kunstgræsbane 1 ved Greve Idrætscenter kan bookes til andre aktiviteter end fodbold i dagtimerne (fra kl. 8-15). Kunstgræsset her skal udskiftes senere på foråret og derfor er skaderne ved anden aktivitet ikke så store. Det bookes gennem www.aktivigreve.dk, hvor kunstgræsbane et er delt i to arealer (8.6 og 8.7). Disse arealer kan opdeles til flere mindre grupper.

 • Eriksmindekvarteret Belsager legeplads Multibane

Ved kommuneskolerne er der også forskellige asfalterede arealer, som kan benyttes efter kl. 17, hvor fritidsklubberne lukker.

 • Arena skolen

  • Multibane med kunstgræs ved SFO

  • Multibane med kunstgræs ved ”Ung i Greve”

  • Parkourbane med blødt underlag

  • To Basketball boldbaner

 • Damager skolen

  • Multibane med kunst

  • To multibane med asfalt

  • Basketball bane

 • Hedelyskolen

  • Multibane ved Dønnergårds Alle mod Hedelyparken (Asfalt)

  • Multibane ved Dønnergårds Alle mod Olsbæk (Gummi)

 • Holmagerskolen 

  • Multibane med mål og blød underlag

  • Multibane med blødt underlag

  • To multibaner med asfalt

  • En nedlagt basketball bane uden net

 • Karlslundeskole

  • To små multibane

 • Krogårdskolens -Ingen områder

 • Mosede skole - Udearealer kan ikke bruges grundet byggeri

 • Strandskolen - Udearealer kan ikke bruges grundet byggeri

 • Tune højen 

  • Fire multibaner med kunstgræs

 • Tune lunden - Ingen områder

 • Videnscenter - To asfaltbaner der ikke er brugbare

 • Gymnasium - Ingen områder

Hold øje med forsiden af www.aktivigreve.dk hvor listen i højre side med mulige træningssteder vil blive opdateret løbende.

 

Hvor må vi ikke være?

 • Det ikke vil være muligt at benytte græsarealer i kommunen, da disse tidligst kan benyttes fra efter påske. Det vil blive meldt specifikt ud afhængigt at vejrsituationen. Græsset bliver ødelagt, hvis det bliver anvendt, før det er i vækst.

 • Kunstgræsbanerne (alle andre end bane 1, jf. ovenfor) er forbeholdt de fodboldklubber som i forvejen har tildelt tid der. Anden aktivitet end fodbold ødelægger kunstgræsbanerne, da banerne forudsætter brug med fodboldstøvler på.

 • Valhallen er også en meget åben hal, men da den har fuld overdækning betragtes den af myndighederne som indendørs areal og kan heller ikke benyttes.

 

Forhold ved idrætsanlæggene i kommunen

 • Der vil være enkelte toiletter åbne, der rengøres en gang dagligt

 • Foreningerne vil have adgang til foreningernes redskaber, men dog kun med kortvarigt ophold.

 • Klubhuse og omklædning er fortsat lukkede.

Vi henviser fortsat til, at myndighedernes generelle retningslinjer om udendørs idræt, herunder forsamlingsforbud og afstandskrav, overholdes. Alle foreninger følger endvidere deres specialforbunds retningslinjer. Vi har tillid til, at foreningerne igen kan håndtere åbningen på ansvarlig vis.

 

Overordnede retningslinjer for genåbning af udendørs idræts- og foreningsliv

Det kan være svært at finde hoved og hale i, hvad man må og kan som forening i øjeblikket. Nedenstående retningslinjer fra Dansk Idrætsforbund (DIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) kan forhåbentlig hjælpe med at finde svar på mange spørgsmål:

DIF og DGIs retningslinjer om udendørs idræt

Kulturministeriet har endnu ikke udstedt ny bekendtgørelse eller udarbejdet nye retningslinjer. Hvis der kommer yderligere relevante oplysninger i den forbindelse, vil der blive udsendt nyhedsbrev om dette.

 

Kontaktinformationer:

Hvis foreningerne har brug for råd og vejledning til at udvikle foreningsaktiviteter kan der søges sparring hos Idræts- og Fritidssekretariatet på morten@ifs-greve.dk eller christine@ifs-greve.dk

Hvis foreningerne har brug for råd og vejledning vedrørende fysiske steder kan I kontakte Kultur og Fritid på kulturogfritid@greve.dk

Send en mail med informationer fra jer eventuelt med et telefonnummer, så kontakter vi jer hurtigst muligt.

 

Rigtig god træning!

Med venlig hilsen

Kultur og Fritid