Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikken i høring

Oprettet: 28.02.2023

2. udkast til Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikken er sendt i høring frem til 17. marts 2023. Poltikken kan findes her.

Formålet med Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikken er at give en fælles ramme for arbejdet med kultur, idræt og fritid i Greve kommune. Politikken er blevet formuleret med afsæt i centrale temaer, som har betydning for området: Et varieret og engagerende kulturliv, et aktivt fritids- og foreningsliv, og de frivillige former lokalsamfundet. Politikken er skrevet med fokus på, hvad der kræver særlig opmærksomhed på områderne. Politikken indeholder ikke konkrete indsatser, men følges op af beskrivelser af hvordan Greve Kommune vil arbejde med at opnå de ønskede effekter for borgerne.