Deadline for regnskab den 1. december 2020

Oprettet: 23.09.2020

Grundet Covid-19 er fristen for at indsende regnskab blevet udskudt. Fristen er nu fastsat til den 1. december 2020.

Har I modtaget tilskud fra Greve Kommune i 2019?
I henhold til Folkeoplysningsloven §29 skal kommunen offentliggøre regnskaber for de tilskud foreningerne har modtaget af Greve Kommune.
Da et fuldt regnskab kan indeholde personfølsomme oplysninger, har vi gjort det muligt at uploade to regnskaber via www.aktivigreve.dk 
1. Tilskudsregnskab (offentliggøres på foreningens side på www.aktivigreve.dk)
2. Årsregnskab (offentliggøres ikke)

Det er også muligt at uploade årsregnskabet som et offentligt regnskab, hvis foreningen ikke ønsker at lave to særskilte regnskaber. Her skal foreningen dog være opmærksom på, at regnskabet ikke indeholder personfølsomme oplysninger.

Har I IKKE modtaget tilskud fra Greve Kommune i 2019?
Folkeoplysende foreninger skal indsende ét årsregnskab der ikke offentliggøres. Se hvordan herunder.

Godkendelse af regnskab
Husk at Jeres regnskab skal være godkendt på seneste generalforsamling og underskrevet af hele bestyrelsen.
Er I en folkeoplysende forening, skal Jeres regnskab også være gennemgået og godkendt af en person, der er valgt på den årlige generalforsamling eller en ekstern professionel revisor.

Upload via www.aktivigreve.dk
I skal uploade Jeres regnskab(er) via www.aktivigreve.dk
- Login
- Tryk på ”Rediger oplysninger”
- Nederst på siden er det muligt at uploade årsregnskab (ikke offentligt) og et eventuelt tilskudsregnskab, hvis I har modtaget tilskud i 2019 (offentligt)

Skabeloner
Her er en skabelon til tilskudsregnskab og DGI’s forslag til et regnskab. Det er ikke et krav at anvende skabelonerne, dog er informationerne angivet i skabelonen for tilskudsregnskabet et minimumskrav.

Har I allerede indsendt regnskab for 2019?
Nogle foreninger har allerede indsendt års- og/eller tilskudsregnskab for 2019, I bedes se bort fra denne nyhed.

Alle er som altid velkomne til at kontakte Kultur og Fritid ved spørgsmål på kulturogfritid@greve.dk